Katalog stron internetowych stowarzyszeń techników (inżynierów) polskich

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało założone w 1940 roku w Londynie przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut.
www.stpuk.org

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Statut Stowarzyszenia, oparty na francuskim prawie o organizacjach z 1901 roku, ustalał miedzy innymi cele i zasady funkcjonowania organizacji, zasady wybierania władz Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członków.
sitpf.europolonia.org

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech
W dniu 1. lutego 1997 roku w Biurze Radcy Handlowego Ambasady RP odbyła się pierwsza Konferencja Gospodarcza środowisk techniczno- inżynieryjno-gospodarczych polskiego pochodzenia z terenu Republiki Federalnej Niemiec pod hasłem "POLONIA - wspólnie dla Europy". Konferencja połączona była ze Zjazdem Zalożycielskim Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech.
www.poln-ing.de

Stowarzyszenie Polskich Inzynierów i Techników w Austrii
Witryna stowarzyszenia polskich inżynierów w Austrii. Homepage der Verein Polnischer Ingenieure in Österreich.
www.vpivienna.org

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - "Polonia Technica, Inc." - zostało założone w 1941 roku w Nowym Jorku przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Stanach Zjedoczonych.
www.polonia-technica.org

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Kanadzie
The Head Office of the Association is located in the City of Toronto, Province of Ontario. The governing body of the Association is the Board of Directors. Our Branch Offices are located in Ontario, Quebec and Alberta. Association of Polish Engineers in Canada is a proud member of the Canadian Polish Congress.
www.polisheng.ca